Vasútfejlesztés

A Budapest-Kelenföld vasútállomás rekonstrukciója az EU Kohéziós Alapjának támogatásával valósult meg. A FŐBER szerepe a FIDIC mérnöki feladatok ellátására, valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésében való szakértői közreműködésre terjedt ki a beruházás során. A projekt a NIF Zrt-vel 2008. évben megkötött szerződés alapján a forgalom fenntartása mellett valósult meg 2013 végére. Szakmai kihívást jelentett az egymással átfedő munkaterületeken, időben párhuzamosan zajló M4 metróvonal építését figyelembe vevő organizáció, a kivitelezői, illetve a kapcsolódó mérnöki munkák összhangjának megteremtése.

A FŐBER az EU társfinanszírozásában a FIDIC Red Book Szerződéses Feltételei szerint vasútvonal és állomás rekonstrukciós mérnöki feladatokat látott el a Bp. Kelenföld – Székesfehérvár vonalszakasz Kohéziós Alap támogatásból finanszírozott rekonstrukciója során. A beruházás Magyarországon elsőként alkalmazott, komplex nagygépes technológiával készült el, amely a mérnöki feladatok ellátása területén is új szakmai tapasztalatokat jelentett.

A FŐBER több szerződés keretében, jelentős feladatot vállalt a Budapest és Esztergom közötti vasútvonal teljes átépítése céljából indított projektben. A vasútvonal jelentőségét adja, hogy a fővárosi agglomeráció egy kedvelt, szuburbanizációs folyamatokkal érintett térségében vezet, ahol az utasforgalom folyamatosan növekszik. A feladat a kapcsolódó közútfejlesztési beruházások mérnöki feladatainak ellátásával teljesedett ki, amely során fontos megrendelői szempont volt az egyéni és közösségi közlekedés igényeinek folyamatos teljesítése, az akadályoztatás minimalizálásával.

Városi közlekedésépítési munkák

Budapest második földalatti vasútjaként – de az első mélyvezetésű metróvonalként – épült meg a kelet-nyugati irányú M2. Bár a létesítmény csak 1970-ben került átadásra, az építkezés már 1950-ben elkezdődött, így a 2000-es évekre műszakilag elavult, felújítása időszerűvé vált. A teljeskörű, forgalom alatti felújítás mérnöki feladatait a FŐBER végezte a FIDIC Szerződéses Feltételek szerint a BKV Zrt. megbízásában 2004. és 2008. között.

Eddigi munkáink

A képekre kattintva galéria nyílik

1-es villamos

Az 1-es villamos nyomvonalának meghosszabbításának forgalmi igénye már a 90-es években felvetődött. A Rákóczi híd (eredeti nevén Lágymányosi híd) megépítésekor ismételten szóba került az Etele térig való a hosszabbítás  szükségessége.

A munkaterület magába foglalta a járdákat, az útpályát, a parkolókat, a kerékpárutat és a parkokat. Ezzel olyan komplex létesítmény valósult meg, ami a gyalogosoktól a villamos- és a közúti közlekedőkön át, a kerékpározókat is elsőrendűen és jó minőségben szolgálja ki.

Debrecen-Füzesabony vasútvonal korszerűsítése

Feltöltés alatt....

Közlekedésbiztonság javítási program a MÁV Zrt. hálózatán II/B. ütem
Központi forgalomirányító rendszer (KÖFI) kiépítése, és közúti-vasúti szintbeni kereszteződések közlekedésbiztonságának javítása, valamint biztosítóberendezési áramellátások korszerűsítése (Rákos-Szolnok)

Feltöltés alatt....

Közlekedésbiztonság javítási program a MÁV Zrt. hálózatán II/B. ütem
Központi forgalomirányító rendszer (KÖFI) kiépítése, és közúti-vasúti szintbeni kereszteződések közlekedésbiztonságának javítása, valamint biztosítóberendezési áramellátások korszerűsítése (Pusztaszabolcs-Dombóvár)

Feltöltés alatt....

Budapesti 2. metróvonal rehabilitációja

Az M2 metróvonal felújításáról a Fővárosi Önkormányzat 2003-ban hozott határozatot. 30 év alatt a 2-es metró több mint 3,5 milliárd utast szállított, így érthető, hogy a szükséges karbantartási és fenntartási munkák elvégzése ellenére műszakilag elavult, elöregedett. Elkerülhetetlen volt a budapesti közlekedés egyik fő gerincét jelentő létesítmény teljes felújítása.

A felújítás két szakaszban valósult meg: 2004 és 2007 között készültek el a pálya, alagúti és állomási munkálatok, a beruházás le zárására pedig a biztosítóberendezés telepítése és beüzemelése után, 2015-ben került sor.

Feltöltés alatt....

Feltöltés alatt....

Feltöltés alatt....

Feltöltés alatt....

A Budapest-Esztergom vasútvonal korszerűsítése

A Budapest-Esztergom vasútvonal jelentős szerepet játszik az elővárosi közlekedésben, több közvetlen átszállást biztosít a fővároson belüli közlekedési ágazatokkal. Ennek keretében új, közvetlen és akadálymentes átszállási lehetőséget teremtettünk Aquincum megállóhelyen a szentendrei HÉV-vel, a Duna pesti túloldalán pedig elkezdődött Újpest megállóhelyen és Angyalföld állomáson a hasonló színvonalú átszállási lehetőség megvalósítása.

A budai fonódó villamoshálózat kialakítása és a Széll Kálmán tér felújítása

Budapesten a múlt században még összefüggő villamoshálózat állt az utasok rendelkezésére. Később a megváltozott közlekedési szokások és az agglomeráció növekedésével átalakult a főváros tömegközlekedése. A 21. század azonban mind környezetvédelmi, mind az eljutási idő szempontjából ismét megköveteli a városi kötöttpályás közlekedés fejlesztését. Ennek szellemében szükségessé vált a budai kötöttpályás közlekedés megújítása. A projekt keretében megvalósult a budai oldalt észak-déli irányban átszelő villamoshálózat, amely lehetővé teszi az átszállásmentes közlekedést is.

Székesfehérvár vasútállomás rekonstrukció

Székesfehérvár az egyik legjelentősebb vasúti csomópontunk, mégis 1954-ben korszerűsítették utoljára. Székesfehérvár állomás nemcsak a teherforgalom tekintetében bír kiugró számokkal, de a Balaton közelségének köszönhetően sze­zonálisan turisztikai szempontból is igen jelentős. Csúcsidőszakban akár napi 300 vonat közlekedésével lehet számolni, ami kiemelkedő adat. Ez a nagy szám megmutatkozik az át­gördülő áruforgalom mennyiségében is, mely naponta elérheti a 30 ezer tonnát. Ennek megfelelően az elmúlt több mint hatvan évben a vágányhálózat és a biztosítóberendezés is teljesen korszerűtlenné vált. A székesfehérvári vasútállomás komplex felújítása - hosszú előkészítést követően - 2014-ben indulhatott el.