purchase neurontin online Vasútfejlesztés

A Budapest-Kelenföld vasútállomás rekonstrukciója az EU Kohéziós Alapjának támogatásával valósult meg. A FŐBER szerepe a FIDIC mérnöki feladatok ellátására, valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésében való szakértői közreműködésre terjedt ki a beruházás során. A projekt a NIF Zrt-vel 2008. évben megkötött szerződés alapján a forgalom fenntartása mellett valósult meg 2013 végére. Szakmai kihívást jelentett az egymással átfedő munkaterületeken, időben párhuzamosan zajló M4 metróvonal építését figyelembe vevő organizáció, a kivitelezői, illetve a kapcsolódó mérnöki munkák összhangjának megteremtése.

A FŐBER az EU társfinanszírozásában a FIDIC Red Book Szerződéses Feltételei szerint vasútvonal és állomás rekonstrukciós mérnöki feladatokat látott el a Bp. Kelenföld – Székesfehérvár vonalszakasz Kohéziós Alap támogatásból finanszírozott rekonstrukciója során. A beruházás Magyarországon elsőként alkalmazott, komplex nagygépes technológiával készült el, amely a mérnöki feladatok ellátása területén is új szakmai tapasztalatokat jelentett.

A FŐBER több szerződés keretében, jelentős feladatot vállalt a Budapest és Esztergom közötti vasútvonal teljes átépítése céljából indított projektben. A vasútvonal jelentőségét adja, hogy a fővárosi agglomeráció egy kedvelt, szuburbanizációs folyamatokkal érintett térségében vezet, ahol az utasforgalom folyamatosan növekszik. A feladat a kapcsolódó közútfejlesztési beruházások mérnöki feladatainak ellátásával teljesedett ki, amely során fontos megrendelői szempont volt az egyéni és közösségi közlekedés igényeinek folyamatos teljesítése, az akadályoztatás minimalizálásával.

where can i buy Clomiphene and nolvadex Városi közlekedésépítési munkák

Budapest második földalatti vasútjaként – de az első mélyvezetésű metróvonalként – épült meg a kelet-nyugati irányú M2. Bár a létesítmény csak 1970-ben került átadásra, az építkezés már 1950-ben elkezdődött, így a 2000-es évekre műszakilag elavult, felújítása időszerűvé vált. A teljeskörű, forgalom alatti felújítás mérnöki feladatait a FŐBER végezte a FIDIC Szerződéses Feltételek szerint a BKV Zrt. megbízásában 2004. és 2008. között.

Eddigi munkáink

A képekre kattintva galéria nyílik

1-es villamos

Az 1-es villamos nyomvonalának meghosszabbításának forgalmi igénye már a 90-es években felvetődött. A Rákóczi híd (eredeti nevén Lágymányosi híd) megépítésekor ismételten szóba került az Etele térig való a hosszabbítás  szükségessége.

A munkaterület magába foglalta a járdákat, az útpályát, a parkolókat, a kerékpárutat és a parkokat. Ezzel olyan komplex létesítmény valósult meg, ami a gyalogosoktól a villamos- és a közúti közlekedőkön át, a kerékpározókat is elsőrendűen és jó minőségben szolgálja ki.

Debrecen-Füzesabony vasútvonal korszerűsítése

Feltöltés alatt....

Közlekedésbiztonság javítási program a MÁV Zrt. hálózatán II/B. ütem
Központi forgalomirányító rendszer (KÖFI) kiépítése, és közúti-vasúti szintbeni kereszteződések közlekedésbiztonságának javítása, valamint biztosítóberendezési áramellátások korszerűsítése (Rákos-Szolnok)

Feltöltés alatt....

Közlekedésbiztonság javítási program a MÁV Zrt. hálózatán II/B. ütem
Központi forgalomirányító rendszer (KÖFI) kiépítése, és közúti-vasúti szintbeni kereszteződések közlekedésbiztonságának javítása, valamint biztosítóberendezési áramellátások korszerűsítése (Pusztaszabolcs-Dombóvár)

Feltöltés alatt....

Budapesti 2. metróvonal rehabilitációja

Az M2 metróvonal felújításáról a Fővárosi Önkormányzat 2003-ban hozott határozatot. 30 év alatt a 2-es metró több mint 3,5 milliárd utast szállított, így érthető, hogy a szükséges karbantartási és fenntartási munkák elvégzése ellenére műszakilag elavult, elöregedett. Elkerülhetetlen volt a budapesti közlekedés egyik fő gerincét jelentő létesítmény teljes felújítása.

A felújítás két szakaszban valósult meg: 2004 és 2007 között készültek el a pálya, alagúti és állomási munkálatok, a beruházás le zárására pedig a biztosítóberendezés telepítése és beüzemelése után, 2015-ben került sor.

Feltöltés alatt....

Feltöltés alatt....

Feltöltés alatt....

Feltöltés alatt....

A Budapest-Esztergom vasútvonal korszerűsítése

A Budapest-Esztergom vasútvonal jelentős szerepet játszik az elővárosi közlekedésben, több közvetlen átszállást biztosít a fővároson belüli közlekedési ágazatokkal. Ennek keretében új, közvetlen és akadálymentes átszállási lehetőséget teremtettünk Aquincum megállóhelyen a szentendrei HÉV-vel, a Duna pesti túloldalán pedig elkezdődött Újpest megállóhelyen és Angyalföld állomáson a hasonló színvonalú átszállási lehetőség megvalósítása.

A budai fonódó villamoshálózat kialakítása és a Széll Kálmán tér felújítása

Budapesten a múlt században még összefüggő villamoshálózat állt az utasok rendelkezésére. Később a megváltozott közlekedési szokások és az agglomeráció növekedésével átalakult a főváros tömegközlekedése. A 21. század azonban mind környezetvédelmi, mind az eljutási idő szempontjából ismét megköveteli a városi kötöttpályás közlekedés fejlesztését. Ennek szellemében szükségessé vált a budai kötöttpályás közlekedés megújítása. A projekt keretében megvalósult a budai oldalt észak-déli irányban átszelő villamoshálózat, amely lehetővé teszi az átszállásmentes közlekedést is.

Székesfehérvár vasútállomás rekonstrukció

Székesfehérvár az egyik legjelentősebb vasúti csomópontunk, mégis 1954-ben korszerűsítették utoljára. Székesfehérvár állomás nemcsak a teherforgalom tekintetében bír kiugró számokkal, de a Balaton közelségének köszönhetően sze­zonálisan turisztikai szempontból is igen jelentős. Csúcsidőszakban akár napi 300 vonat közlekedésével lehet számolni, ami kiemelkedő adat. Ez a nagy szám megmutatkozik az át­gördülő áruforgalom mennyiségében is, mely naponta elérheti a 30 ezer tonnát. Ennek megfelelően az elmúlt több mint hatvan évben a vágányhálózat és a biztosítóberendezés is teljesen korszerűtlenné vált. A székesfehérvári vasútállomás komplex felújítása - hosszú előkészítést követően - 2014-ben indulhatott el.