Tevékenységünk bemutatása

how to order a prednisone taper A FŐBER Zrt. szakmai filozófiája a „professzionalizmus és minőség az ötlettől a megvalósításig”.

A FŐBER Zrt. tevékenysége kiterjed mind a magasépítési (közintézmények, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, ipari objektumok, szabadidő eltöltéssel kapcsolatos építmények, műemlékek), mind a közlekedési infrastruktúra-fejlesztési (autópályák, közutak, vasutak, városi közlekedési feladatok), mind a környezetvédelmi (árvízvédelem, szennyvíztisztítási és csatornázási, hulladékgazdálkodási, kármentesítési munkák, megújuló energiával kapcsolatos tevékenységek) beruházások megvalósításának komplex mérnöki szolgáltatására.

Misoprostol cheap on online A FŐBER Zrt. mérnök-szolgáltatásai teljeskörűen lefedik a piaci igényeket:

  • Beruházások teljeskörű lebonyolítása az előkészítés megkezdésétől a kivitelezés befejezéséig.
  • Kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése.
  • Független mérnöki szolgáltatások a FIDIC Szerződéses Feltételek szerint.
  • Építési tenderek pályázati anyagának összeállítása és a pályáztatás elvégzése.
  • Műszaki tervek felülvizsgálata; tervellenőrzés.
  • Kivitelezési munkák előrehaladásának monitoringja.
  • Vagyonértékelés, ingatlan értékbecslés.
  • A pénzügyi teljesítések ellenőrzése és pénzügyi jelentések készítése.
  • Projektirányítás és munkaegészségügyi felügyelet dokumentálása.
  • Bármilyen beruházáshoz kapcsolódó műszaki kérdésben konzultánsi feladatok ellátása.

A FŐBER Zrt. több évtizedes működése során az állami, önkormányzati és piaci megrendelők igényeit maximálisan kielégítve – az egyik piacvezető cégként – meghatározó szereplőjévé vált a hazai mérnöki piacnak.

Magasépítési Igazgatóság

A Magasépítési Igazgatóság jóformán egyidős a FŐBER-rel, mára pedig, ha csak a jelenleg futó projektek számát nézzük, ismét húzóágazattá vált. Az igazgatóság az alábbi létesítmény-fajtákkal kapcsolatban végzi tevékenységét: műemlék épületek, középületek, közforgalmi létesítmények, sportlétesítmények, egészségügyi intézmények, lakóépületek, ipari létesítmények, közlekedésépítés magasépítési létesítményei. Ehhez a sokrétű munkához elengedhetetlen egy összeszokott, jó csapat. Ezért igazgatóságunk legnagyobb értékének kollégáink magas szintű szakmai tudását, tapasztalatát és a minőségi munkavégzés melletti elköteleződését tartjuk.

Környezetvédelmi és vízépítési igazgatóság

A Környezetvédelmi és vízépítési igazgatóság több mint 20 éve segíti a fenntartható környezet minél szélesebb körű elterjedését hazánkban. A 90-es évek első felében, a rendszerváltással együtt járó új kihívásoknak való megfelelés érdekében két különálló szervezeti egység jött létre kimondottan egy-egy - a mai léptékkel is nagynak számító - beruházás megvalósítására, akkori elnevezésük szerint a Dunai Beruházási Iroda és a Környezetvédelmi Beruházási Iroda

2016-ban a két szorosan együttműködő iroda összeolvadt és létrejött a Környezetvédelmi és Vízépítési Igazgatóság. Ezen területeken a nemzetközi kapcsolattartásnak mindvégig fontos szerepe volt, a legjelentősebb projekteket külföldi társakkal közösen valósítottuk meg.

Út- és Hídépítési Igazgatóság

A FŐBER Mélyépítési Osztálya a rendszerváltás előtt hagyományosan a magasépítési feladatokhoz kötődő út- és mélyépítési tevékenységek ellenőrzését látta el, parkoló építések és kisebb útrekonstrukciók lebonyolítása mellett. Az 1990-es évek elején a magasépítési feladatok drasztikus csökkenése eredményeként döntés született a cég profiljának kiterjesztéséről. Az útkeresés első, és egyben meghatározó állomása az M1 Koncessziós Autópálya Győr - Hegyeshalom szakaszának kivitelezésében való részvétel volt, ahol a FŐBER a fővállalkozói oldalon vált aktív szereplőjévé a FIDIC (International Federation of Consulting Engineers - Tanácsadó Mérnök Nemzetközi Szövetsége) szerződéses rendszere szerinti kivitelezésnek. Fontos mérföldkő volt ez a cég életében, hiszen a FIDIC ajánlásai alapján megfogalmazott szerződéses rendszer a mai napig meghatározó viszonyítási pontja a lebonyolítási feladatoknak. Az állami megrendelők hasonló elvek alapján alkalmazzák a Mérnöki Általános Szerződéses Feltételek szempontrendszerét.

Az egyre specializálódóbb feladatok indokolták, hogy a korábban egy szervezeti egységként működő igazgatóság feladatait, a jövőben két különálló egység, az Út- és Hídépítési Igazgatóság, valamint a Vasútépítési Igazgatóság lássa el.

Vasútépítési Igazgatóság

A FŐBER Zrt. a rendszerváltás óta a piacnak köszönhetően folyamatos változásban, átalakulásban van. Nem volt ez másképp 2016. év elején sem, amikor létrejött az önálló Vasútépítési Igazgatóság, valamint az Út- és Hídépítési Igazgatóság. Az új szervezeti egység a vasúti és kötöttpályás (HÉV, metró, villamos) beruházások kivitelezése során lát el mérnöki fel­adatokat, mely a műszaki ellenőrzésen túl magában foglalja a kivitelezési projektek szerződésjogi, jogi és pénzügyi támogatását is a Megrendelő/Megbízó irányába. Emellett előfordulnak olyan kisebb munkák is, ahol elsősorban tanulmány­készítési, véleményezési feladatok a jellemzők, mint például tenderdokumentáció készítés vagy éppen közreműködés közbeszerzési és hatósági eljárásokban.